23 september 2023
Uw administratie, onze zorg!

Diensten van administratiekantoor Mesteda.

 

Voor de startende, maar ook gevestigde ondernemer kan administratiekantoor Mesteda de administratieve werkzaamheden uit handen nemen, zodat u zich volledig kunt richten op uw vak. Graag verzorgen wij voor u de boekhouding en andere administratieve werkzaamheden, zoals loonadministratie, aangifte omzetbelastingen, vennootschapsbelastingen en loonheffingsaangiften.

 

Voor particulieren behartigen wij de aangiften inkomstenbelasting- premievolksverzekeringen (IB/PV) alsmede aanvragen voorlopige teruggaven, zorg- en huurtoeslagen en aanvraag kinderopvang.

Aangifte voorlopige teruggaaf of wijziging voorlopige aanslag

Indien u recht zou hebben op een eerdere teruggaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen is het mogelijk op basis van aftrekposten, zoals hypotheekrente, een voorlopige aangifte in te dienen. Tevens is het mogelijk om met een voorlopige aangifte een reeds opgelegde belastingaanslag van het lopende en/of komende jaar te kunnen corrigeren.

Aangifte inkomstenbelasting Particulier

Een jaarlijks terugkomende activiteit die verplicht wordt om uitgevoerd te worden voor 1 april. Hierbij wordt u geacht uw totale jaarinkomen op te geven met de mogelijkheid om diverse kosten in mindering te brengen in de daarvoor bestemde rubrieken van de aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting Ondernemers

Net als voor particulieren dient u als zakelijk ondernemer tevens jaarlijks voor 1 april een aangifte inkomstenbelasting te doen. Hierbij wordt u geacht uw winst uit onderneming op te geven en de gegevens uit uw jaarstukken van de onderneming voor te leggen. Hier is ook de mogelijkheid om eventuele (persoonlijke) kosten in mindering te brengen in de daarvoor bestemde rubrieken van de aangifte.

Verzoek en/of Bezwaarschriften

Er bestaat de mogelijkheid om verzoeken in te dienen om op voorhand de belastingdienst op de hoogte te brengen met eventuele financiële wijzigingen waarmee zij rekening dienen te houden. Bezwaarschriften kunnen binnen een gesteld termijn worden ingediend op reeds opgelegde belastingaanslagen.

Invoer en verwerking administraties

Ieder bedrijf wordt geacht een duidelijk financiële administratie te voeren. Deze boekhouding moet in staat zijn alle financiële handelingen en transacties zichtbaar te maken. Dit gebeurt middels het invoeren van alle financiële feiten in de diverse dagboeken. Bij verwerking geven deze gegevens een duidelijk overzicht van uw balans- en verlies/ winstrekening weer.

Loonberekening en salarisadministratie

Een administratie die zeker nodig is indien u personeel in dienst heeft. Het opmaken van contracten, het vooraf berekenen van de loongegevens en het opstellen van de loonbrief richting de werknemers en het bijhouden van verlof- en/of ziektedagen is een onderdeel van de salarisadministratie.

Aangifte Vennootschapsbelasting

Als een besloten vennootschap bent u verplicht jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. In deze aangifte geeft u uw balansgegevens weer alsmede de verlies- en winstgegevens. Het uiteindelijke resultaat is onderhevig aan vennootschapsbelasting. Deze gegevens worden ook gemeld bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen en/of wijzigen Kinderopvang en/of Kindgebonden budget

Naar gelang uw gezinsformatie en de leeftijd van uw kinderen alsmede de hoogte van uw en/of het gezamenlijke inkomen heeft u mogelijk recht op kindgebonden budget en/of kinderopvang indien uw kinderen op een dagopvang en/of naschoolse opvang verblijven. Dit is een vergoeding die bijdraagt in de kosten van het kind.

Aanvragen/ wijzigen Huur en/of Zorgtoeslag

Afhankelijk van uw of het gezamenlijke inkomen zou u recht kunnen hebben op een Zorgtoeslag/Huurtoeslag/Kinderopvang toeslag en Kindgebonden budget. Dit is een wettelijke tegemoetkoming in de zorg-,huur-, en kinderopvang kosten die  recht geven op een financiële bijdrage.

Opstellen jaarrekeningen

Een keurig overzicht van uw financiële situatie aan het eind van het boekjaar geven buiten de cijfers ook de werkzaamheden die u uitvoert en/ of eventuele prognoses naar de toekomst weer. Een rapport die iedere ondernemer aan het eind van het jaar laat zien hoe het met zijn/haar bedrijfsvoering is gesteld.

2012 © Mesteda. All rights reserved. Realisatie: Yorell Internet Solutions