4 maart 2024
Uw administratie, onze zorg!
Administratiekantoor Mesteda, een professioneel bedrijf dat diverse werkzaamheden, zoals belastingen, administraties en boekhoudingen, verricht. Voor zowel startende en gevestigde ondernemers als particulieren kan administratiekantoor Mesteda de administratieve werkzaamheden uit handen nemen.

Aangifte voorlopige teruggaaf of wijziging voorlopige aanslag

Indien u recht zou hebben op een eerdere teruggaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen is het mogelijk op basis van aftrekposten, zoals hypotheekrente, een voorlopige aangifte in te dienen. Tevens is het mogelijk om met een voorlopige aangifte een reeds opgelegde belastingaanslag van het lopende en/of komende jaar te kunnen corrigeren.

Aangifte inkomstenbelasting Particulier

Een jaarlijks terugkomende activiteit die verplicht wordt om uitgevoerd te worden voor 1 april. Hierbij wordt u geacht uw totale jaarinkomen op te geven met de mogelijkheid om diverse kosten in mindering te brengen in de daarvoor bestemde rubrieken van de aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting Ondernemers

Net als voor particulieren dient u als zakelijk ondernemer tevens jaarlijks voor 1 april een aangifte inkomstenbelasting te doen. Hierbij wordt u geacht uw winst uit onderneming op te geven en de gegevens uit uw jaarstukken van de onderneming voor te leggen. Hier is ook de mogelijkheid om eventuele (persoonlijke) kosten in mindering te brengen in de daarvoor bestemde rubrieken van de aangifte.

Verzoek en/of Bezwaarschriften

Er bestaat de mogelijkheid om verzoeken in te dienen om op voorhand de belastingdienst op de hoogte te brengen met eventuele financiële wijzigingen waarmee zij rekening dienen te houden. Bezwaarschriften kunnen binnen een gesteld termijn worden ingediend op reeds opgelegde belastingaanslagen.

2012 © Mesteda. All rights reserved. Realisatie: Yorell Internet Solutions