8 augustus 2022
Uw administratie, onze zorg!

Privacy Verklaring Mesteda

 

PRIVACY VERKLARING

 

 

Administratiekantoor Mesteda

In deze verklaring beschrijven wij in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoe wij uw gegevens verwerken en tot welk doel, alsmede hoe wij deze gegevens beveiligen.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Administratiekantoor Mesteda heeft betrekking op de volgende functies die wij uitvoeren:

1)      Alle soorten belastingaangiften.

2)      Verslaggeving van zakelijke financiële gegevens; boekhouding.

3)      Verzorging van administratieve en financiële zaken voor particulieren.

 

Wie is daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Administratiekantoor Mesteda, bestaande uit 2 personen (eigenaren) t.w. dhr. J.H.W. Bek en mw. M.H.Bek-Reurich.

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Administratiekantoor Mesteda heeft uw correcte gegevens nodig om daarmee

1)      Belastingaangiften naar volledigheid te kunnen vullen.

2)      Boekhoudingen naar juistheid en volledigheid vast te leggen.

3)      Administratieve en financiële werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Administratiekantoor Mesteda gebruiken wij de volgende gegevens:

1)      Uw voornaam, initialen en achternaam.

2)      Uw geboortedatum.

3)      Uw BSN nummer.

4)      Uw adres en woonplaats.

5)      Uw telefoongegevens.

6)      Uw e-mailadres.

7)      Uw website.

8)      Uw bankrekeningnummer(s).

9)      Uw burgerlijke stand status.

10)  Gegevens van uw kinderen.

11)  Uw werkgevers.

12)  Uw financiële gegevens.

 

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

1)      De Belastingdienst.

2)      Overheidsinstellingen.

3)      Op uw verzoek aan andere instellingen.

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Administratiekantoor Mesteda verwerkt uw persoonsgegevens;

1)      Via Elseviers Nextens software t.b.v. belastingaangiften.

2)      Via Davilex Business Software t.b.v. boekhoudingen.

3)      Via Speedbooks Rapportage Software t.b.v. verslaggeving.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Administratiekantoor Mesteda maakt gebruik van diverse beveiligingen:

1)      Software wordt beveiligd door alle software leveranciers d.m.v. hun eigen beveiligingssysteem, vallend onder hun Privacy Verklaring.

2)      Onze PC’s worden beveiligd door KPN.

3)      De toegang tot alle hierboven genoemde software is beveiligd met een toegangscode en wachtwo(o)rd(en).

4)      Ons kantoor is beveiligd met een beveiligingssysteem.

 

Wat gebeurd er na gebruik van alle gegevens?

 

Alle gegevens op papier worden officieel vernietigd (met certificaat) na de verplichte bewaarperiode;

1)      Belastinggegevens na 5 jaar.

2)      Boekhoudgegevens na 7 jaar.

3)      Alle gegevens in ons computersysteem worden op uw verzoek verwijderd, na beëindiging van de werkzaamheden.

 

Met het verzoek aan ons om voor u gewenste diensten uit te voeren, gaat u akkoord met de hiervoor genoemde verklaring.

Heeft u een vraag over Privacy Verklaring Mesteda? Neem dan snel en gemakkelijk contact met ons op via het contactformulier.

Dhr.

Mevr.

2012 © Mesteda. All rights reserved. Realisatie: Yorell Internet Solutions